समयआइतबारसोमबारमंगलबारबुधबारबिहिबारशुक्रबारशनिबार
४ः४५–५ः२५भक्ती संगीतभक्ती संगीतभक्ती संगीतभक्ती संगीतभक्ती संगीतभक्ती संगीतभक्ती संगीत
५ः२५–६ः००संस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबर
६ः००–६ः३०उज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरणउज्यालो ९० नेटवर्क कायाकैरण
६ः३०–७ः००नेपाल बहसनेपाल बहसनेपाल बहसनेपाल बहसनेपाल बहसनेपाल बहसनेपाल बहस
७ः००–७ः१५स्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगान
७ः१५–७ः३०स्वदेशगानबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवास्वदेशगान
७ः३०–८ः००संस्कार बहस/अनिल गौरवसंस्कार बहस/अनिल गौरवसंस्कार बहस/अनिल गौरवसंस्कार बहस/अनिल गौरवस्वदेशगानस्वदेशगानस्वदेशगान
८ः००–९ः००नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/नमस्ते बिहानी/
९ः००–९ः१५नेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालोनेपाल खवर उज्यालो
९ः१५–१०ः००भोजपुरी गीतभोजपुरी गीतभोजपुरी गीतभोजपुरी गीतभोजपुरी गीतभोजपुरी गीतभोजपुरी गीत
१०ः००–१०.०३संस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्ड
१०.०३—११ः००नेपाल प्रहरी कार्यक्रम नेपाली नयाँ गीतहरुनेपाली पुरानो गित नेपाली नयाँ गीतहरुनेपाली पुरानो गित नेपाली नयाँ गीतहरुसंस्कार Quize /श्यााम केशरी
११ः००–११ः१५संस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबरसंस्कार भोजपुरी खबर
११.१५–१२ः००नयाँ हिन्दी फिल्म गीतसन् १९९० का गीतहरुनयाँ हिन्दी फिल्म गीतसन् १९९० का गीतहरुनयाँ हिन्दी फिल्म गीतनयाँ हिन्दी फिल्म गीतसन् १९९० का गीतहरु
१२ः००–१२ः१५नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०
१२.१५–१ः००नुन मर्चा/शम्भु गिरी लेटेष्ट भोजपुरी गीत संगीतलेटेष्ट भोजपुरी गीत संगीतलेटेष्ट भोजपुरी गीत संगीतलेटेष्ट भोजपुरी गीत संगीतलेटेष्ट भोजपुरी गीत संगीतसदावहार हिन्दी गीत
१ः००—२ः००म्युजिक प्लस/प्रवेश चौधरी म्युजिक प्लस/प्रवेश चौधरी म्युजिक प्लस/प्रवेश चौधरी मोसायरा / मो.एजाज कौवालम्युजिक प्लस/प्रवेश चौधरी म्युजिक प्लस/प्रवेश चौधरी कार्यक्रम मंचली/ सरिता चौधरी
२ः००ः–२ः१५नेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबरनेपाली संस्कार खबर
२ः१५–३.००पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत पुरानो भोजपुरी गीत
३ः००–३ः१५नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०नेपाल खबर उज्यालो ९०
३ः१५–४.००हसिके हंगामा/शम्भु गिरी लोकगीतहरुलोकगीतहरुलोकगीतहरुलोकगीतहरुलोकगीतहरुभोजपुरी विर्जाभार गीत
४ः००–४ः१५भोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबरभोजपुरी संस्कार खबर
४.१५–५.००नयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीतनयाँ भोजपुरी गीत
५ः००–५ः०३संस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्डसंस्कार ६० सेकेण्ड
५ः०३–५ः१५जागृती ५ः०५–५ः३०मार्ग दर्शन ५ः०५–५ः१५मुक्तिको माग ५ः०५–५ः३०मुक्तिको सन्देश ५ः०५–५ः१५आशाको किरण ५ः०५–५ः१५बाल वाटिका ५ः०५–५ः१५नारी आशा ५ः०५–५ः३०
५ः१५–६ः००नेपाली आधुनिक गीतहरुनेपाली आधुनिक गीतहरुनेपाली सदावहार गीतहरुनेपाली आधुनिक गीतहरुनेपाली सदावहार गीतहरुनेपाली आधुनिक गीतहरुनेपाली सदावहार गीतहरु
६ः००–६ः३०संस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबरसंस्कार खबर
६ः३०–७ः००सन्ध्या आरतीगाविस गतिविधि÷महेन्द्रहाम्रो जीवन हाम्रो पशुधन÷राजुगाविस गतिविधि÷महेन्द्रआयुसिडी ओके परिवारगाविस गतिविधि÷ महेन्द्रसन्ध्या आरती
७ः००–७ः१५आत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्मआत्मिक यात्रा क्रिश्चियन धर्म
७ः१५–७ः३०ज्ञान अमृतज्ञान अमृतज्ञान अमृतज्ञान अमृतज्ञान अमृतज्ञान अमृतज्ञान अमृत
७ः३०—८ः००बाराको चिनीमिल÷राजु
७ः४५–८ः००
सन् १९९० का गीतहरुबाराको चिनीमिल÷राजु
७ः४५–८ः००
सन् १९९० का गीतहरुजिबिस बारा गतिविधि÷निरज्रबाराको चिनीमिल÷राजु
७ः४५–८ः०० पुनः प्रशारण
हाम्रो कलैया राम्र्रो कलैया
भोला
८ः००—८ः३०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०नेपाल दर्पण उज्यालो ९०
८ः३०–८ः४५औद्योगिक नगरी गढीमाईहाम्रो कलैया राम्रो कलैया÷भोलासम्मुन्नत कोल्हीको आवाज÷बाराको धार्मिक नगरी महागढीमाई÷महेन्द्रस्वच्छ हराभरा नीजगढऐतिहासिक नगरी सिम्रौनगढ÷अनिलप्रयास÷नीरज
८ः४५–९.१५बिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवाबिबिसी नेपाली सेवा
९.१५–९.४५बिबिसी साझा सवालभोजपुरी निर्गुन गीतभोजपुरी निर्गुन गीतभोजपुरी निर्गुन गीतभोजपुरी निर्गुन गीतभोजपुरी निर्गुन गीतभोजपुरी निर्गुन गीत
९ः४५–१०ः००बिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवाबिबिसी हिन्दी सेवा
१०ः१५–११ः००हिन्दी सदावहार/अनिल गौरवहिन्दी सदावहार/अनिल गौरवहिन्दी सदावहार/अनिल गौरवहिन्दी सदावहार/अनिल गौरवहिन्दी सदावहार/रामप्रवेश यादवहिन्दी सदावहार/रामप्रवेश यादवहिन्दी सदावहार/राजेश कुशवाहा

© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Developed By Newlife Ranjit Yadav 9814232702